Ashtanga Yoga
 
  
 

Shop

What's New

About

Teachers

Workshops

Newsletter

Articles

Links


Moon Days


Facebook Ashtanga Yoga (Ashtanga.com) Twitter Ashtanga Yoga Google+ Ashtanga Yoga

  Workshop Information

Simona Brusoni

December 28, 2017 - January 13, 2018

Mahabalipuram, Tamil Nadu, India

http://www.simonabrusoni.it


simona@simonabrusoni.it
www.simonabrusoni.it


return to workshop list 
© 1997-2017 Ashtanga.com - Terms & Privacy